Analyser

Genom att analysera företagets klientregister med hjälp av befolkningsdatasystemet kan man skaffa värdefull information om sitt kundunderlag.

Efter en kampanj kan man göra en feedbackanalys som är till hjälp vid marknadsföringen och planeringen av den. Statistiken som erhålls genom analysen kan skrivas ut antingen som tabeller, i grafisk form eller på karta.