BDSförfrågningar

eFolkDirekt

eFolkDirekt är en webbtjänst med hjälp av vilken man på sin egen dator kan söka och skriva ut uppdaterad information från befolkningsdatasystemet. eFolkDirekt är ett redskap för sökning av enstaka uppgifter från hela landet. Behandlingstid för datatillståndet är cirka 3 veckor. Behandlingstiden innehåller också anhållan om komplettering, förhandlingarna och bedömningen av det tekniska systemet.

TillämpningsFörfrågning

TillämpningsFörfrågning är en tjänst som skapar en förbindelse för förfrågning mellan befolkningsdatasystemet och klientens applikation. Via den automatiska förbindelsen för förfrågning överförs information från befolkningsdatasystemet till kundens system. Behandlingstid för datatillståndet är cirka 3 månader. Behandlingstiden innehåller också anhållan om komplettering, förhandlingarna och bedömningen av det tekniska systemet.

Kontaktpersoner

Befolkningsregistercentralens experter ger ytterligare information om tjänster och handleder om beställningen. E-post: fornamn.slaktnamn@vrk.fi 

Servicechef
Kristiina Heikkilä
Tfn 0295 535 214

Informationstjänstexpert
Sirpa Metsäkoivu
Tfn 0295 535 265