Beställning av tjänster

Datatjänster för företag och andra sammanslutningar kan beställas direkt från Befolkningsregistercentralens samarbetsparter, som också ger en offert om deras priser:

Bisnode Marketing Ab
PB 136
00521 HELSINGFORS
Seija Lehtinen
Tfn 09 272 7020
fornamn.slaktnamn@bisnode.fi
Fonecta Enterprise
Solutions Oy

PB 202
00241 HELSINGFORS
Heidi Jääskeläinen
GSM 045 671 8648
fornamn.slaktnamn@fonecta.com
Itella Posti Oy
PB 7
00011 ITELLA
Tuija Okkola
GSM 040 848 5998
fornamn.slaktnamn@itella.com

Befolkningsregistercentralens kontaktpersoner ger råd om principiella frågor som gäller överlämning av data samt besvarar frågor om datainnehållet i befolkningsdatasystemet. E-post: fornamn.slaktnamn@vrk.fi  

Servicechef 
Kristiina Heikkilä
Tfn 0295 535 214

Informationstjänstexpert 
Sirpa Metsäkoivu
Tfn 0295 535 265

Chef för informationstjänster 
Päivi Pösö
Tfn 0295 535 288

 Behandlingstid för datatillståndet är cirka 5 dagar.