Uppdatering av klientregister

Företagen kan uppdatera med hjälp av befolkningsdatasystemet bland annat ändrade namn och adresser för personer samt anteckna eventuell uppgift om dödsfall i sina klientregister. Klientregistret kan uppdateras som en engångsuppdatering eller kontinuerligt. Vid uppdatering av klientregister används identifikationssystem som säkerställer ett korrekt slutresultat.