Urval och sampel

Genom urval och sampel kan man ur befolkningsdatasystemet ta ut adresserna till en önskad målgrupp för direktreklam eller marknads- och opinionsundersökningar. Ur den valda målgruppen kan ett urval av önskvärd storlek tas antingen genom systematisk sampling eller genom betonad sampling. Som urvalskriterier kan användas:

Personer

 • namn
 • ålder
 • kön
 • modersmål
 • adress
 • hemkommun
 • yrke eller sosioekonomiskt status

Byggnader

 • användningsändamål
 • uppvärmningssätt
 • anslutningar till nät
 • byggnadstillstånd
 • läge

Eliminering av överlappning

Weed-tjänsten erbjuder en möjlighet att från urval och sampel ta bort överlappande namn och adresser och på så sätt eliminera flerfaldiga försändelser till samma person eller till samma hushåll.