Tilastot

Väestörekisterikeskus julkaisee internetsivuillaan tilastollisia lukumäärätietoja muun muassa Suomen asukasluvusta ja kuntien asukasmääristä sekä vaalitilastoja. Kuukauden puolivälissä julkaistaan tiedot Suomen asukasluvusta kunnittain aakkos- ja suuruusjärjestyksessä, Suomen kansalaisista vaalipiireittäin ja kunnittain sekä kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken. Tietoja löytyy myös nimistä ja rakennuksista.

Tietojen käyttö

Väestörekisterikeskuksella on tekijänoikeuslain (404/1961) nojalla yksinoikeus verkkosivuillaan oleviin tilastoihin ja niissä oleviin tietoihin. Taulukoissa olevia tietoja voi kuitenkin käyttää esimerkiksi julkaisuissa ja lehtiartikkeleissa. Tällöin on aina mainittava tietolähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus sekä ajankohta, jolloin julkaistava tieto on päivitetty Väestörekisterikeskuksen verkkosivuille. Muilta osin tietojen julkaiseminen edellyttää Väestörekisterikeskuksen lupaa. Lisätietoja saa viestinnästä, puh. 0295 535 001.

Linkkejä Tilastokeskuksen internetsivuille