Nimet

Etunimi

Etunimen tulee olla nimilain mukainen. Etunimiä saa olla enintään kolme. Lapsen etunimet tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lapsen vanhemmat ilmoittavat lapselle annettavat nimet joko kastavalle papille tai maistraatille väestötietojärjestelmään rekisteröimistä varten.

Etunimen voi muuttaa yhden kerran ilman perusteluja maistraatille tehtävällä maksullisella ilmoituksella. Sen jälkeen muutosta on pyydettävä maksullisella hakemuksella maistraatista, jossa etunimen muutokset ratkaistaan. Nimenmuutosasioiden ilmoituslomakkeita saa maistraateista.

Sukunimi

Lapsi saa syntyessään vanhempiensa sukunimen, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi. Jos vanhemmilla on eri sukunimet, tulee heidän ilmoittaa maistraatille väestötietojärjestelmään merkittäväksi, kumman vanhemman sukunimen lapsi saa. Jos vanhemmilla on aikaisempi yhteinen lapsi, saa uusi lapsi saman sukunimen kuin hänen sisaruksensa.

Sukunimi voidaan muuttaa esimerkiksi avioliiton solmimisen yhteydessä. Yhteisen sukunimen puolisonsa kanssa ottanut voi avioliiton aikana muuttaa nimeään tietyissä tapauksissa maistraatille tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. Myös lapsen sukunimi voidaan tietyissä tapauksissa muuttaa.

Suosituimmat suomenkielisten lasten etunimet

Suosituimmat ruotsinkielisten lasten etunimet

Arkistoidut nimitilastot