Boendeförfrågningstjänst

Boendeförfrågningstjänst är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete med magistraterna med vilken bostads- och fastighetsaktiebolag eller disponentbyråer på uppdrag av dem kan söka uppgifter i realtid ur befolkningsdatasystemet om de fastigheter som de förvaltar. Tjänsten används via Befolkningsregistercentralens samarbetspartner Kauppalehtis portal ePortti.

Beställning av tjänsten

Användningen av tjänsten förutsätter ett avtal som ger tillgång till ePortti samt ett tillstånd från magistraten. Avtal om användning av ePortti kan göras elektroniskt på eportti.kauppalehti.fi (på finska). Där finns också en elektronisk blankett för tillståndsansökan som skrivs ut, undertecknas och sänds till närmaste magistrat, samt mera information om tjänsten.